Dalimil Petrilák se stal viceprezidentem asociace EVHA

Autor: Jakub Kmínek
Dalimil Petrilák se stal viceprezidentem asociace EVHA

Zástupci firem, které se soustředí na čištění vzduchotechnických systémů a které jsou zároveň členy evropské Asociace pro čistou vzduchotechniku (EVHA) se letos sešli na konci listopadu k pravidelné výroční konferenci v Praze. Ve větrné, nicméně pohodové a přátelské podzimní atmosféře šlo o doposud největší konferenci v rámci naší asociace – zúčastnilo se jí celkem 29 členů ze všech koutů Evropy a my jsme u toho samozřejmě nemohli chybět!

Během nabitého programu zaznamenala Česká republika a konkrétně naše firma Alkion velký úspěch. Viceprezidentem výkonného výboru asociace se pro rok 2024 stal náš obchodní ředitel Dalimil Petrilák. Gratulujeme! 

Součástí živé a otevřené mezinárodní diskuze byla témata jako marketing asociace EVHA – koho chce oslovit a jakým způsobem toho dosáhnout? Dalším zajímavým tématem byla otázka vlivu asociace na tvorbu a novelizaci evropských technických norem (např. ČSN EN) nebo další legislativu. Jedním z aktualizovaných cílů je více se zapojit do právě připravované novelizace důležité normy ČSN EN 15780, která by mohla nově obsahovat také kapitolu o čištění odtahového potrubí od digestoří v restauracích a hotelech. Bude se pravděpodobně jednat o velkou změnu v přístupu evropských i národních úřadů. Tématem je samozřejmě i kontakt s pojišťovnami nebo hygienickými laboratořemi. Jedná se o běh na delší trať, nicméně neuplatnění pojištění v případě škody vzniklé zanedbanou údržbou vzduchotechniky by se mohlo stát motivátorem k záruce jak bezpečného, tak i hygienicky nezávadného prostředí, ve kterém je život zkrátka lepší.

S tím souvisí i snaha o postupnou harmonizaci národních norem, jako jsou například britská TR19 nebo německá VDI 6022. K tomu je dobré brát v úvahu také mezinárodní normy typu americké NADCA nebo japonské JADCA. 

K tomuto má poměrně blízký vztah i Alkion. Jsme totiž držitelem certifikace VDI 6022B, amerického ASCS (Air Systems Cleaning Specialist) od asociace NADCA a máme i techniky proškolené podle pravidel EVHA. Jsme proto schopni a připraveni nabídnout jednak provedení inspekce čistoty všech VZT systémů, mikrobiologických stěrů ve spolupráci s certifikovanou laboratoří, tak i případné konkrétní čištění v případě zjištění nadlimitního znečištění potrubí nebo jednotek.

Důležitým souvisejícím tématem je právě pravidelné školení a certifikace techniků členských firem tak, aby firmy poskytující tuto službu dokázaly zajišťovat opravdu profesionální služby a měly k dispozici mezinárodně proškolené zaměstnance. Proto chce EVHA rozvíjet a podporovat školící centra v různých zemích EU.

V druhé části konference jsme si představili technologii, která se poměrně dost využívá v České republice, ale v rámci EU je nepříliš známá. Jedná se o pravidelným čtenářům dobře známou metodu tryskání suchým ledem. Účastníci měli možnost vidět tryskání naživo a seznámit se s možnostmi aplikace této ekologické moderní čisticí metody.

Slavnostní večeře v tradiční české restauraci nadchla všechny hosty konference a Praha si tak zajistila pevné a pozitivní místo ve vzpomínkách našich zahraničních kolegů a partnerů.

PS: V rámci konference proběhla také certifikace nových techniků na úroveň “European Ventilation Hygiene Technician”, kterou získal i náš Ondra Nosek. Gratulujeme!

Fotografie laskavě poskytl p. Remus Marasoiu ze společnosti NORMLUFT® GmbH.

Mohlo by vás také zajímat