Alkion - Tryskání suchým ledem
Tryskání suchým ledem

Tryskání suchým ledem

Čištění touto metodou je moderní, ekologické a nevytváří sekundární odpad. Dokáže uspořit čas při odstávkách, případně je zcela eliminovat.

Jak začít

Proč využívat suchý led?

Tryskání suchým ledem nabízí téměř neomezené množství aplikací od čištění asfaltových nánosů z cisteren přes odstranění separátoru z forem až po delikátní čištění měkkého dřeva.

Ekologicky

Ekologicky

Suchý led je druhotné využití oxidu uhličitého, jedná se proto o velice ekologickou metodu čištění.

Neabrazivně

Neabrazivně

Tryskání suchým ledem nepoškozuje čištěný povrch ať se jedná o kov, plast nebo další materiály.

Bez odpadů

Bez odpadů

Suchý led je pouze oxid uhličitý v pevné formě. Při čištění tak nevzniká žádný sekundární odpad jako například voda nebo písek.

Služba tryskání suchým ledem

Potřebujete něco otryskat?

Rádi vám nabídneme službu tryskání suchým ledem při odstávkách výroby nebo pro jednorázovou údržbu. Máme k dispozici až 7 tryskacích strojů a řadu zkušených techniků. Dokážeme vám tak nabídnout rychlé a kvalitní očištění strojů nebo technologií. Vyrábíme si vlastní suchý led, takže nejsme limitováni jeho dostupností.

 

tryskání suchým ledem

Barum Continental – Otrokovice

V rámci dlouhodobé spolupráce čistíme během odstávek technologie na válcovně tryskáním suchým ledem. Druhou významnou částí naší spolupráce je pravidelné čištění odtahového potrubí od hnětičů směsí, navažování směsí a také na lisovně nebo na kordech.

Čištění průmyslové vzduchotechniky