Alkion - Inspekční služby a poradenství
Inspekční služby a poradenství

Inspekční služby a poradenství

Naši specialisté jsou připraveni konzultovat otázky čištění vzduchotechniky při výstavbě nových systémů, zpracovat plány prevence pro konkrétní vzduchotechniku i navrhnout metodiku čištění ve specifických případech.

Jak začít

S čím vám můžeme pomoci?

Plán prevence

Plán prevence

Připravíme pro vás plán inspekcí a intervalů čištění dle typu provozu nebo systému vč. periodického sledování stavu znečištění.

Metodika

Metodika

Díky našim vývojářům vám zpracujeme metodiku a technologii čištění tak, abyste splnili dané interní nebo evropské směrnice.

Konzultace

Konzultace

Naši specialisté s vámi mohou spolupracovat již při projektování a instalaci nové vzduchotechniky tak, aby bylo čištění v budoucnu možné a dostupné.

Inspekce a konzultace

Získejte expertní pohled

Při plánování nového vzduchotechnického systému je užitečné připravit se i na budoucí čištění vzduchotechniky. Pomůžeme vám naplánovat přístupové body a technologii čištění. Našim zákazníkům také pomáháme s vytvářením metodiky a plánu preventivní údržby existujících systémů tak, aby čištění nebylo závislé na znalosti konkrétních osob a dalo se snadno replikovat do dalších poboček.

výkresy2