Unikátní vědecký projekt Alkionu s VUT a MUNI

Autor: Jakub Kmínek
Unikátní vědecký projekt Alkionu s VUT a MUNI

Rizik spojených se zanedbanou údržbou vzduchotechniky je mnoho – dlouhodobě znečištěná vzduchotechnika představuje jednak výkonnostní riziko, které se dlouhodobě odráží na nákladech za energie, dalším nezanedbatelným faktorem je též riziko vzniku nekontrolovatelného požáru, který mnohdy nekončí jen ve VZT potrubí. Díky vrstvám mastných nečistot, které se na vnitřním plášti vzduchotechnického potrubí časem usazují, nabírají případné škody skutečně devastujících rozměrů, zvláště, vezmeme-li v potaz extrémně vysokou teplotu takového požáru. My se však v dnešním článku zaměříme na jiný, avšak neméně důležitý aspekt, který rozhodně není nadarmo podceňovat: řeč totiž bude o potenciálním zdravotním riziku plynoucím ze znečištěné vzduchotechniky v panelových domech.

Abychom mohli odpovědět na otázky týkající se jednak biologických rizik přímo ve vzduchotechnickém potrubí, ale také na otázky týkající se možnosti šíření potenciálně škodlivých látek způsobujících astma, alergie či další dýchací obtíže v závislosti na různých faktorech (tlakových poměrech ovzduší uvnitř i vně bytových jednotek, povětrnostních podmínkách, teplotních poměrech, geometrických tvarech vzduchotechniky a vývodů do bytů či dalších relevantních faktorech), spojili jsme síly s VUT Brno a Oddělením mikrobiologie při Masarykově univerzitě (taktéž v Brně) a zahájili tříletý projekt programu TREND, který poukáže na největší problémy a rizika vycházející ze zanedbané údržby vzduchotechnických systémů v panelových domech.

DNA analýza vzorku znečištění z panelového domu

Již v minulosti jsme s MUNI spolupracovali: konkrétně v rámci mikrobiologické analýzy prachu a nečistot ve VZT systémech panelových domů, na jejíž základě jsme našim zákazníkům v segmentu panelových a bytových domů začali poskytovat službu biologických stěrů – současný projekt však důraz na zlepšení životního prostředí posune na zcela jinou úroveň. Důležitost zdravého vnitřního ovzduší potvrzuje současný životní styl – většina lidí tráví 30 až 90 % času uvnitř budov a kontaminované vzduchotechnické potrubí poskytuje ideální podmínky pro výskyt bioaerosolů, bakterií, hub a virů, které následně negativním způsobem ovlivňují kvalitu ovzduší uvnitř takových prostor. Všimli jste si někdy toho, že poté, co v určitém prostředí strávíte nějaký čas, se u Vás začnou vyskytovat zdravotní potíže, jakými mohou být například ucpaný nos, podrážděné oči, bolest hlavy či únava? Na vině by v takových případech mohla skutečně zásadní roli hrát znečištěná vzduchotechnika, která ve spojení s použitím zvlhčovačů vzduchu, výskytu stojaté vody, izolace či koberců představuje nezanedbatelné zdravotní riziko. Odborně lze tento soubor různých nespecifických příznaků pojmenovat jako Sick Building Syndrome neboli syndrom nemocných budov, které se objevují u obyvatel budovy a mohou mít negativní dopad na jejich zdraví (jak na psychické, tak i na fyzické) a produktivitu. Symptomy, které tyto osoby prožívají, se zdají být přímo spojeny s časem stráveným v budově a po opuštění budovy odezní.

čištění vzduchotechniky - panelák

Čištění vzduchotechniky obytných domů v ČR je na samém počátku a má svá specifika v podobě panelových domů. Důraz na jejich čištění je malý a není pevně zakotven v legislativě.

Pojďme se nyní společně podívat na tento unikátní projekt v bližším měřítku

  • Na úvod došlo k výběru vhodných budov, na kterých jsme změřili povětrnostní podmínky a odebrali vzorky. Data jsme následně odeslali na mikrobiologickou analýzu.
biologicke vzorky MUNI

Odebrané vzorky odesíláme na mikrobiologickou analýzu.

  • S využitím výsledků měření provozních a povětrnostních podmínek vytvoříme koncem roku 2024 3D model a následně výpočtový CFD model (Computational Fluid Dynamics neboli numerické simulace proudění pomocí nástrojů počítačové (výpočtové) dynamiky tekutin pro účely simulace proudění v rámci zvolených bytových domů).
  • Odebrané vzorky budou v nejbližších měsících podrobeny molekulárně biologické analýze DNA, kde dojde k vyhodnocení mikrobiálního složení a určení míry potenciálního zdravotního rizika.
  • Na základě zvolených typů vzduchotechnických tras navrhneme modulární trasy vhodné pro laboratorní testování. V laboratořích VUT vyrobíme testovací vzduchotechnické potrubí, na kterém ověříme základní testovací funkce (těsnost, ovládací a řídící prvky, bezpečnostní a mechanické prvky či měření).
  • Díky výsledkům mikrobiologického průzkumu získáme data, která použijeme k postupnému vytvoření odborné technické zprávy. Zde bude podrobně popsána a navržena metodika čištění a bude doporučeno, jak často čistit vzduchotechnické potrubí v bytových domech.

Kontaminované vzduchotechnické potrubí poskytuje ideální podmínky pro výskyt bakterií, hub či dalších virů, které způsobují respirační onemocnění.

V letech 2025 a 2026 se vrhneme na další velice zajímavé a důležité etapy tohoto projektu. Mezitím však za zmínku rozhodně stojí také informace, že je tento projekt v rámci Evropy zcela unikátní – podobná data nejsou v žádných jiných vědeckých pracích podrobněji rozepsána a dá se tak s jistotou říci, že zároveň přispíváme k podrobnějšímu a odbornějšímu řešení této problematiky.

Díky našim inovativním postupům či spolupráci s univerzitami a odbornými pracovišti máte jistotu toho, že se staráme nejen o čistotu vzduchotechniky, ale i o Vaše zdraví. Během 15leté existence Alkionu se nám potvrdilo, že pracovat s nadšením a chutí učit se novým věcem se skutečně vyplatí. Vždyť za tuto dobu, během které nám tolik z vás pravidelně důvěřuje, jsme stihli úžasné věci: působíme v předních mezinárodních organizacích, aktivně se podílíme na novelizaci zákonů z oblasti vzduchotechniky (a to jak na domácí, tak i na zahraniční půdě!), díky aktivní a detailní komunikaci se zákazníky jsme schopni vytvořit technicky atraktivní projekty na klíč a bezpečnost práce je pro nás samozřejmostí: tyto projekty provádíme pod záštitou profesionálních certifikací v souladu s těmi nejpřísnějšími a nejaktuálnějšími normami.

Zůstaňte s námi i nadále, ať Vám neunikne další porce unikátních novinek – každý měsíc se dozvíte aktuální zajímavosti ze světa vzduchotechniky.

Mohlo by vás také zajímat