Prestižní certifikace v akci: co nás odlišuje od konkurence

Autor: Jakub Kmínek
Prestižní certifikace v akci: co nás odlišuje od konkurence

Rok 2023 uplynul jako voda a my jsme po celou tuto dobu usilovně pracovali na tom, abychom našim kolegům a v důsledku i našim klientům poskytnuli profesionální péči v tom nejširším možném měřítku. Záleží nám totiž na tom, abychom naši práci dělali dobře a aby i o Vás, jakožto naše zákazníky, bylo bezchybně postaráno – je proto samozřejmé, že i naše odbornost musí jít s dobou a jak lépe naši profesionalitu doložit než prostřednictvím prestižního certifikátu? Je to totiž právě certifikace, která potvrzuje úspěšné složení zkoušek jak z teoretické, tak i praktické části těch nejdůležitějších pravidel a poznatků z oblasti vzduchotechniky, stanovených předními světovými organizacemi, mezi kterými figurují například evropská Asociace pro čistou vzduchotechniku (EVHA) nebo americká Národní asociace pro čistou vzduchotechniku (NADCA). Pojďme se nyní společně podívat na to, kdo z našich řad během roku 2023 certifikaci získal a jakým druhem certifikátu se v oblasti čištění vzduchotechniky může pochlubit:

1.         Oldřich Jakubec

Prvním zaměstnancem Alkionu, který v roce 2023 profesionální certifikaci získal, byl náš teamleader Oldřich Jakubec. Během února věnoval mnoho úsilí tomu, aby si z Anglie přivezl prestižní certifikát EVHT-G neboli European Ventilation Hygiene Technician. V britském Liverpoolu tak s radostí přijal status profesionála na čištění odtahového potrubí z kuchyní včetně digestoří a získal tak nový pohled na postupy čištění vzduchotechniky v gastronomii a potravinářství. Naše požadavky na efektivitu a bezpečnost čištění se tedy ještě více zlepšily a získaný certifikát pak profesionalitu naší práce nejen dokazuje, ale i zaručuje.

certifikát EVHA-G

2.   Dalimil Petrilák

V letních červnových dnech jsme slavili další úspěch – náš obchodní ředitel Dalimil Petrilák totiž splnil všechny podmínky k prodloužení certifikátu Air Systems Cleaning Specialist (ASCS) vydaným americkou asociací NADCA. Jako jediná certifikovaná osoba ve Střední Evropě tak působí už 12 let! Certifikát ASCS prokazuje znalosti v oblasti čištění vzduchotechnických systémů včetně příkladů dobré praxe, používání ochranných pomůcek nebo definice čistoty VZT potrubí. Můžeme si též připomenout jeho nedávný úspěch získání pozice viceprezidenta Evropské asociace pro čistou vzduchotechniku (EVHA) – i tato neméně cenná událost přispěla k naší prestiži na trhu a Alkion se tak řadí k evropské špičce v oblasti čištění vzduchotechniky!

certifikát ASCS NADCA

3.   Ondřej Nosek

Listopadové počasí bylo možná pochmurné, to nicméně nikterak nebránilo k dalšímu profesnímu rozvoji našich kolegů. Byl to právě Ondřej Nosek, náš další velice zkušený předák, který svoji odbornost deklaruje certifikátem EVHT-A. V souladu s normou ČSN EN 15780 dokázal, že disponuje veškerými potřebnými znalostmi, které mu funkci technika pro čistou vzduchotechniku (European Ventilation Hygiene Technician) bezpečně zaručují. Díky tomu například ví, jak důležité je disponovat ochrannými prvky během prohlídek VZT systémů, zejména pak ochranou dýchacích cest. Dokáže též přesně stanovit  intervaly kontrol podle míry znečištění vzduchotechnického potrubí včetně výběru adekvátního vybavení pro daný projekt; s námi tedy přesně víte, jaké kroky jsou pro čistotu Vaší vzduchotechniky nezbytné. S radostí tak můžeme konstatovat, že EVHA během jednoho roku certifikovala rovnou dva naše kolegy – to je skutečně úžasný výkon!

Cerfitikát EVHA-A

4.   Maximilian Detsch

Dokonce i v naší německé pobočce bylo rušno! Náš kolega Maximilian Detsch totiž v listopadu úspěšně absolvoval kurz pro ovládnutí certifikace VDI 6022 B, díky které se na německé půdě stal skutečným odborníkem na čistotu vzduchotechniky. Zvládnutí této certifikace Maxovi přináší řadu důležitých teoretických, ale i praktických znalostí z oboru, jmenovitě pak například:

  • důležitost čistoty VZT systémů z hlediska zdravotních rizik a akutních respiračních onemocnění
  • povědomí o hygienických problémech ovlivňujících jednotlivé VZT jednotky a klimatizace
  • seznámení se s údržbou VZT systémů včetně faktorů ovlivňujících intervaly údržby
  • osvojení si jednoduchých měřících metod pro určení stavu znečištění vzduchotechnického potrubí a stanovení míry výskytu bakterií
  • znalost zákonů, regulací či důležitých technických norem

Kromě samotné údržby VZT systémů se tato norma zabývá i podrobným popisem požadavků, jež je nutné zohlednit již při prvotním zhotovení potrubí jako je např. vymezení zodpovědnosti mezi plánovači, výrobci a zhotoviteli vzduchotechnických zařízení. Profesionalitu našich pracovních postupů tedy můžeme deklarovat též v zahraničí, což Alkionu jakožto české firmě z Krkonoš skutečně dodává na její jedinečnosti a atraktivitě.

certifikát VDI6022

Uplynulý rok to byla vážně jízda a my jsme si všechno to rušno s Vámi po našem boku náramně užili. Se vstupem do roku 2024 se těšíme na další nové výzvy, které si pro nás segment čištění vzduchotechniky připraví!

Pusťte se do plánování Vašich projektů s Alkionem i letos:

  • Disponujeme týmem profesionálů, který pro Vás zakázku připraví na klíč.
  • Naše unikátní vybavení ve spojení s těmi nejpřísnějšími bezpečnostními předpisy zaručuje, že jsme schopni vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům ze strany zákazníka.
  • Dojezdová vzdálenost nehraje roli – jsme zvyklí pracovat na různých místech po celé České republice i v Evropě.
  • Profesionální certifikace našich kolegů zajišťuje kvalitní a bezproblémový průběh Vašich projektů v souladu s aktuálními normami.
  • Neustálá modernizace pracovních postupů včetně samotného vybavení probíhá pod taktovkou našeho unikátního oddělení výzkumu a vývoje, i samotný pracovní postup je pak nesmírně atraktivní podívanou.

Neváhejte a kontaktujte nás. Těšíme se na spolupráci 😊

Mohlo by vás také zajímat