Náš kolega získal novou certifikaci, přinášíme rozhovor

Autor: Jakub Kmínek
Náš kolega získal novou certifikaci, přinášíme rozhovor

Je tomu několik málo dní, co se náš kolega, Oldřich Jakubec, stal certifikovaným profesionálem na čištění odtahového potrubí z kuchyně, včetně digestoří. V britském Liverpoolu získal prestižní certifikát „Grease Hygiene Technician“ vydaný Evropskou asociací pro hygienu ventilace (EVHA) a my Vám při této příležitosti přinášíme s Oldou rozhovor.

Jak dlouho u nás pracuješ a jak svoji práci hodnotíš?

V Alkionu pracuji už osm let a tato práce mně přinesla spoustu zajímavých zkušeností a poznatků, včetně příležitostí podívat se do různých koutů světa. Celkově tedy mohu říci, že se jedná o velice zajímavou a dobrodružnou práci.

Jakou odborností se školení, kterého ses zúčastnil, zabývalo?

Školení se zabývalo čištěním odtahového potrubí z kuchyní a dodržováním doporučených bezpečnostních předpisů a norem.

Jakubec EVHA certifikát

Proč tohle školení vnímáš jako důležité?

Díky tomuto školení jsem získal nový pohled na postupy čištění vzduchotechniky v gastronomii a potravinářství. Naše požadavky na efektivitu a bezpečnost čištění se tedy ještě více zlepšily a získaný certifikát pak profesionalitu naší práce nejen dokazuje, ale i zaručuje.

Jaký je zásadní důvod, kvůli kterému se odtahové potrubí z kuchyně důrazně doporučuje čistit?

Hlavním důvodem, kvůli kterému odtahové potrubí z kuchyně čistíme, je požární riziko. V útrobách nečištěné vzduchotechniky totiž dochází k usazování nebezpečné vrstvy tuku, která se ve spojení s vysokými teplotami stává nebezpečně hořlavou látkou. V ohrožení tedy je nejen samotný systém vzduchotechniky, ale i celá budova a její bezprostřední okolí.

Jak školení vlastně probíhalo?

Moje cesta do Liverpoolu zahrnovala dva dny teoretické a praktické přípravy, završené závěrečnou zkouškou – dvě hodiny praktických dovedností a dvě hodiny teoretického testu. Komplexitu testu jenom potvrzovalo 75 otázek z oblasti čištění odtahového potrubí z kuchyně, které jsem úspěšně zodpověděl.

Určitě jsi na školení potkal spoustu jiných zahraničních firem. Jakou sis z těchto setkání odnesl zkušenost?

Na školení jsem potkal kolegy z mnoha různých zemí – ze Španělska, Belgie nebo třeba Islandu. Tato setkání mně umožnila porovnat metody čištění v různých zemích světa a přinesla mi spoustu podnětů k našemu dalšímu rozvoji a možné spolupráci s těmito firmami. Volný čas po školení jsme rádi využili ke společným aktivitám, kupříkladu společnému posezení u dobré večeře, kde jsme měli příležitost se poznat i na jiné než profesionální úrovni. Po vyprávění kolegů z Islandu mám ještě větší motivaci se tam jednou podívat na dovolenou!

školení EVHA

Jak by mělo odtahové potrubí z kuchyně správně vypadat?

Toto školení mě utvrdilo v tom, že systém a stavba vzduchotechnického potrubí v kuchyních, co se České republiky týče, není ideální a má mnoho nedostatků – jako příklad si uveďme materiál, ze kterého by se takové potrubí mělo konstruovat. Velké množství českých podniků používá pro rozvody vzduchotechniky v kuchyních měkké flexi hadice, které jsou z hlediska bezpečnosti velkým požárním rizikem. Našim cílem je proto soustavně podobu kuchyňských systémů zlepšovat a poskytovat nejvyšší standard služeb.

Existuje něco, co evropské kuchyně z hlediska bezpečnosti čištění postrádají?

Jako zásadní problém vnímám skutečnost, že z hlediska kvality služeb neexistuje žádná norma či standard, a to jak v rámci České republiky, tak i celé Evropské unie. Nejsou sjednocené postupy ani intervaly čištění, které by požární riziko eliminovaly. Naše firma si je tohoto problému vědoma a zákazníkům tak jednotlivé intervaly čištění doporučuje a na individuální nedostatky včas upozorňuje.

Co by měl majitel nebo manažer restaurace udělat, pokud se chce o potrubí dobře starat?

V takovém případě by měl zajistit pravidelné kontroly stavu a znečištění vzduchotechniky prováděné pověřenou osobou a držet se doporučených intervalů čištění. Absolvováním těchto kroků si tak zajistí bezproblémový a především bezpečný chod systému vzduchotechniky. Rádi mu s tím pomůžeme, když teď na to máme i papír!

Mohlo by vás také zajímat