Syndrom nemocných budov se stal tématem bakalářské práce

Autor: Dalimil Petrilák
Syndrom nemocných budov se stal tématem bakalářské práce

S Masarykovou Univerzitou v Brně spolupracujeme již několik let. Nyní se náš vedoucí vývoje a techniky, Luděk Petrilák ml., stal oponentem bakalářské práce s názvem: “Mikroorganismy v systémech pro výměnu vzduchu v budovách”, kterou zpracovala Barbora Dvořáková. Práce analyzuje možné příčiny vzniku syndromu nemocných budov (dále jen SBS), který se stává celosvětovým problémem.

SBS postihuje osoby pobývající uvnitř budov a vyznačuje se řadou zdravotních potíží (ucpaný nos, bolesti hlavy, únava, podrážděné oči, alergie, astma). Tyto příznaky po opuštění budov odezní. Je zřejmé, že určujícím faktorem pro vznik tohoto onemocnění se stává kvalita vzduchu uvnitř budov.

Jedním z hlavních faktorů vzniku špatné kvality vnitřního ovzduší jsou ventilační systémy, které poskytují vhodné podmínky pro růst mikroorganismů, plísní a hub. Mohou se podílet na přenosu těchto patogenů a následného vypuknutí infekce. Pravidelné čištění vzduchotechniky je prevencí vzniku SBS.

kancelář

Následkem změny životního stylu dochází k tomu, že většina lidí tráví uvnitř budov 30 – 90 % svého času. I přes tento fakt neexistuje v ČR legislativa, která by nařizovala limity výskytu mikroorganismů ve vnitřním prostředí, pouze dva dokumenty, které hodnoty doporučují. Záleží tedy na správcích budov a panelových domů, jak zodpovědně budou provádět údržbu ventilačních systémů.

Na tuto úspěšnou bakalářskou práci by v budoucnu mohla navázat i práce diplomová.

(foto: thegoldenhammer.net)

Mohlo by vás také zajímat