Studie nečistot ve vzduchotechnice panelových domů

Autor: Jitka Kosáčková

Nebezpečné organismy mohou tvořit biofilmy na nánosech nečistot ve všech částech potrubí vzduchotechniky.

Studie nečistot ve vzduchotechnice panelových domů

Cílem čištění vzduchotechniky panelových domů je nejen snížení požárního rizika, ale také zajištění zdravějšího prostředí pro jejich obyvatele. Lidé si často neuvědomují, jaké nebezpečí číhá v nánosech prachu znečištěných potrubí. 

My se tímto tématem intenzivně zabýváme a proto jsme ve spolupráci s Ústavem experimentální biologie na Masarykově univerzitě v Brně dokončili pilotní studii, ve které jsme zkoumali, co přesně se skrývá ve vzduchotechnice panelových domů. 

Ve studii byla použita jedna z nejpřesnějších metod, která je založena na sekvenaci DNA. Pomocí této metody jsme analyzovali, jaké bakterie a houby se v potrubí vyskytují. Vzorky nečistot ze vzduchotechnik byly odebrány ze 3 různých domů (v Brně a v Praze). Získané výsledky byly rozsáhlé. Zastoupeny byly jak mikroorganismy přirozeně se vyskytující v prostředí, u nichž nebyl prokázán negativní vliv na zdraví člověka, tak i mikroorganismy s možným negativním vlivem na lidské zdraví, na které jsme zaměřili naší pozornost.

Z výsledků studie vyplývá, že nebezpečné organismy mohou tvořit biofilmy na nánosech nečistot ve všech částech potrubí vzduchotechniky. Zvláště nebezpečné jsou houby, které tvoří endospory, útvary odolné k vysychání, přežívající v potrubí desítky let. Stávají se tak závažnými alergeny ve vnitřním ovzduší budov. Velké procento identifikovaných mikroorganismů může lidem způsobovat nepříjemné zdravotní komplikace od vzniku alergií, poškození dýchacích cest, podráždění sliznic, bolestí hlavy až po mykotická onemocnění. Nepodceňujme proto čištění vzduchotechniky v panelových domech.

Naše bádání nekončí. Na podzim budeme pokračovat větší a rozsáhlejší studií, do které chceme přizvat také experty z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.

Mohlo by vás také zajímat