Projekt Mokřad

Autor: Jitka Kosáčková
Projekt Mokřad

Alkion service k čištění vzduchotechniky a technologií používá suchý led. Tím dochází k úsporám při spotřebě vody a chemických přípravků. Snižování spotřeby vody a zadržování vody v krajině je tématem, kterým se intenzivně zabývá technický ředitel firmy a vystudovaný ornitolog Mgr. Luděk Petrilák. Stal se hlavním organizátorem projektu Mokřad, který se pod záštitou spolku Mnoho Světů Jilemnice podařilo zrealizovat v loňském roce v lese poblíž centra města Jilemnice. Půda pak dostává zpět charakter houby.

Projektu se zúčastnilo mnoho dobrovolníků, někteří dokonce dorazili i ze zahraničí. Společnými silami se podařilo postavit několik hrázek na lesním odvodňovacím kanálu v místě původního mokřadu, který byl melioracemi vážně narušen. 

Mgr. Luděk Petrilák (autor foto: Antonín Karásek)

Očekávaný výsledek se dostavil brzy. Hrázky se naplnily vodou, která odtéká pomaleji a vsakuje se do okolí. Tento efekt způsobil i zvýšení spodní hladiny vody, která nalákala vodní živočichy jako skokany hnědé, šídlo modré, vážku rudou, znakoplavky, různé druhy potápníků apod.

Tento úspěšný projekt byl pomyslným startem v úpravách vodních toků v Jilemnici. Mgr. Luděk Petrilák má na stole další rozpracovaný projekt, ke kterému připravuje podklady a čeká na příslušná povolení. Můžeme prozradit, že by rád pomohl toku Jilemka získat svůj přirozený vzhled a tím napomoci k větší rovnováze a rozmanitosti života v řece.

autor foto: Antonín Karásek

Mohlo by vás také zajímat