Odsávání a filtrace nečistot

Autor: Luděk Petrilák jr.
Odsávání a filtrace nečistot

Pracovní tým Alkionu se pouští do akce – čištění vzduchotechniky. Vybaveni čelovkami, ochrannými pomůckami a overaly zkušeně čistí zanesená potrubí a mechanicky uvolňují nečistoty z povrchů. Tento odpad je nutné co nejefektivněji z potrubí odstranit a způsobů, jak to provést je několik. Nastupuje důležitá fáze procesu – použití zařízení pro odsávání a filtraci.

Pouze v některých případech lze použít centrální odtahový systém u zákazníka. Proto Alkion disponuje vybavením pro odsávání, které zahrnuje střednětlaké i vysokotlaké ventilátory s různými objemovými průtoky a podtlaky vzduchu. Podle rozsahu znečištění a typu provozu zvolíme ten nejvhodnější.

Během čištění se uvolněné nečistoty dostávají do vznosu. V tomto stavu jsou unášeny směrem k odsávacímu zařízení, před kterým dochází k filtraci. Podle typu znečištění a konkrétního provozu volíme úroveň filtrace – lze použít různé třídy filtrů od G4 až po Hepa 13. Při větším objem určitého typu nečistot se před filtr osazuje tzv. cyklon (cyklický odlučovač pevných částic). Jeho funkcí je zachytit větší množství nečistot a tím zabránit rychlému zanesení filtru.

V arzenálu našeho vybavení nechybějí ani tzv. dmychadla. Díky velkému podtlaku zvládnou vysávat velké objemy tekutých a těžkých nečistot a dopravit je na velkou vzdálenost. Zde je využití cyklonu většinou nezbytné.

Postupujeme v souladu s normami asociace NADCA, které stanovují nutnost udržet při čištění celý systém v podtlaku, aby se žádné nečistoty nedostaly z potrubí do okolního prostoru. Jako jediní ve střední Evropě jsme držiteli certifikace ASCS (Air Systems Cleaning Specialist), kterou si u asociace NADCA pravidelně obnovujeme.

Mohlo by vás také zajímat