O tryskání suchým ledem je zájem v akademické sféře

Autor: Jitka Kosáčková
O tryskání suchým ledem je zájem v akademické sféře

V recenzovaném impaktovaném časopise “Journal of Cleaner Production“ vyšel odborný článek, jehož spoluautorem je Dalimil Petrilák, obchodní ředitel firmy. Článek vznikl na VUT v Brně a zabývá se využitím tryskání suchým ledem v průmyslových aplikacích. Alkion service s.r.o. tím dal o sobě opět vědět v odborných kruzích.

Článek shrnuje poznatky ze všech dostupných vědeckých prací, kterých není mnoho. Tryskání suchým ledem je moderní metoda, která se v mnoha průmyslových odvětví stala populární a nahradila dříve běžně používané metody čištění např. tryskání pískem, vodou, či chemické čištění. Hlavní roli v této metodě hraje stlačený vzduch, který pohání částice suchého ledu (pevná forma oxidu uhličitého). Autoři se pozastavují nad tím, že i přes široké možnosti využití této metody není její mechanismus zcela objasněn.

tryskání suchým ledem

Cílem článku je přehledně shrnout možnosti využití tryskání suchým ledem v konkrétních průmyslových odvětví a analyzovat výhody a nedostatky metody.

Metoda je nejčastěji používána při čištění povrchů, protože nejméně narušuje jejich kvalitu. Má své pevné místo v automobilovém průmyslu, ve slévárenství při čištění forem, ve výrobě plastů, při čištění elektrických zařízení či v gumárenském průmyslu.

Nesporné výhody metody spočívají ve všestranném využití a rychlosti procesu. Metoda není abrazivní a eliminuje produkci odpadů po čištění.

Stroje na tryskání suchým ledem ICS

Pro další zdokonalení a výzkum metody se nabízí hned několik oblastí. Jedná se o snížení spotřeby energetické náročnosti při tryskání, eliminaci hluku a automatizaci celého procesu.

Výhody této metody však stále převažují nad nedostatky.

Firma Alkion service s.r.o. byla založena v roce 2009 a specializuje se právě na čištění vzduchotechniky suchým ledem. Dnes jsme největší firmou v této oblasti na českém trhu. Používáním  metody tryskání suchým ledem se podílíme na osvětě a modernizaci v oblasti průmyslového čištění. Náš výzkum se stále podílí na zdokonalování této metody.

Mohlo by vás také zajímat