5 důvodů proč v paneláku nepoužívat samočinné turbíny

Autor: Michal Sobotka
5 důvodů proč v paneláku nepoužívat samočinné turbíny

Žijete v panelovém domě a zároveň máte pocit, že je Váš byt nedostatečně klimatizován, že v zimě pociťujete nežádoucí přívan studeného vzduchu a v létě naopak Vaše obydlí není efektivně ochlazováno? Příčina nemusí spočívat v nesprávně fungující klimatizační jednotce Vašeho bytu – pojďme se společně podívat o několik pater výše, konkrétně na střechu. V následujícím článku Vám tedy popíšeme nejčastější principy odvětrávání panelových domů s naším doporučením pro to, aby byla daná metoda, pokud možno, co nejefektivnější.

  1. Stoupací potrubí

Jak vlastně k větrání prostřednictvím stoupacího potrubí dochází? Základem je rozdílnost teplot uvnitř a vně budovy, které se projeví i ve stoupacím potrubí odvádějícím vzduch z bytových jednotek. Díky rozdílům v teplotách vzduchu může docházet v létě ke vtahování teplého vzduchu z okolí do potrubí, v němž je vzduch chladnější, a v zimě zase naopak ke vstupování chladného vzduchu potrubím do vytápěné budovy. Docházet však může i k nechtěnému silnému větrání a velkým tepelným ztrátám. Popsaný efekt se může projevit i zvýšením prašnosti a tím i přenášením pachu mezi bytovými jednotkami. Také instalování současných dobře těsnících oken snižuje funkčnost větrání a nevhodným přívodem vzduchu pak může v některých částech domu, jakými jsou schodiště či společná chodba, vznikat podtlak.

Nevýhody této varianty odvětrávání: Zvýšené riziko prašnosti, vznik nežádoucího podtlaku, riziko sdílení pachů mezi bytovými jednotkami.

  1. Stoupací potrubí s rotačními hlavicemi

Rotační hlavice jsou známy jako prvky ventilace dvouplášťových střech. Hlavice je tvořena „cibulovitým“ radiálním kolem s dozadu zahnutými lopatkami. Fouká-li vítr, dochází ke spojení účinku podtlaku v ústí připojeného potrubí a podtlaku na sací straně rotujícího radiálního kola. V případě větru o rychlosti 20 km/h však nedochází k jeho dostatečnému náporu na lopatky těchto „větrných turbín” a efektivita odvětrávání je jen velice nepatrná, a to jak v osmipodlažních, tak i ve dvanáctipodlažních domech. Takovéto rotační hlavice se pro panelové a bytové domy proto nejeví jako vhodné, což mimo jiné potvrzuje i norma ČSN EN 15 665 – příloha NA.1 Systémy větrání obytných budov “Rotační větrací hlavice pro odvod vzduchu, pro jejich nízkou účinnost, se nedoporučují”.

Nevýhody této varianty odvětrávání: Nízká efektivita rotační hlavice z důvodu nedostatečného náporu vzduchu na její lopatky.

  1. Hybridní větrací turbíny

Je třeba zvažovat, kdy mají hybridní verze turbín vlastně význam. Jejich použití je efektivní, pokud má motor ve vztahu k rozměrům radiálního kola dostatečné otáčky a výkon (například pro kolo s průměrem 450 mm lze uvažovat otáčky od 700 min-1 a P ≈ 300 W, 450 min-1 a P ≈ 200 W). Realita je však taková, že hybridní větrné turbíny dosahují většinou výkonu maximálně v řádu desítek W a jsou tak ve skutečnosti spíše radiálním střešním ventilátorem velice jednoduché konstrukce.

Nevýhody této varianty odvětrávání: Nedostatečný výkon hybridních větrných turbín má za výsledek nedostatečnou funkčnost tohoto systému odvětrávání jako celku.

  1. Paralelní spojování dvou hlavic

Je váš bytový dům vybaven systémem paralelního spojování dvou hlavic? V tomto případě by se mohlo jednat o nejpravděpodobnější příčinu toho, proč ve Vašem obydlí není zajištěna efektivní cirkulace vzduchu. Tato možnost totiž při malých rychlostech větru nevede k žádoucímu výsledku. Kvůli paralelnímu spojení hlavic může navíc docházet k proudění vzduchu z okolního prostředí přes jednu hlavici do druhé a důsledkem je pak zastavení větracího principu v šachtě.

Nevýhody této varianty odvětrávání: Jedná se o nejméně efektivní variantu ze všech jmenovaných, většinou není zajištěna dostatečně efektivní cirkulace vzduchu.

Panelový dům
  1. Větrání rotačními hlavicemi

Rotační hlavice sice představují levnou a bezúdržbovou metodu pro nenáročná prostředí, jakými jsou dvouplášťové střechy hal či garáže, funkce větrání s rotačními hlavicemi je však závislá na rozdílu teplot, stejně jako samotný princip stoupacího potrubí, navíc i v případě hybridních hlavic je systém zcela závislý na povětrnostních podmínkách.

Nevýhody této varianty odvětrávání: Bezpodmínečná závislost rotačních hlavic na povětrnostních podmínkách může vyústit v jejich částečnou funkčnost a tím pádem i nespolehlivost.

Závěrečné doporučení:

Před instalací nového systému důrazně doporučujeme provést kontrolu čistoty a případné čištění stoupacího potrubí a následně doporučujeme pro všechny výše uvedené varianty zvážit instalaci výkonného motorizovaného ventilátoru o výkonu alespoň 300 W při 700 otáčkách za minutu, který zajistí dostatečné odvětrávání vnitřních prostor a zároveň se postará o spolehlivou funkčnost celého odvětrávacího systému.

Mohlo by vás také zajímat