Stali jsme se členy evropské asociace!

Autor: Dalimil Petrilák
Stali jsme se členy evropské asociace!

Od letošního roku jsme se stali členy evropské asociace EVHA (European Ventilation Hygiene Association), která sdružuje firmy zabývající se čištěním a údržbou vzduchotechniky. Členství v této asociaci nám dává přístup k celé řadě materiálů, případových studií i příkladů dobré praxe z celé Evropy. Především ve Velké Británii nebo Finsku, kde je segment čištění vzduchotechniky velice rozvinutý, můžeme čerpat zajímavé zkušenosti a vyměňovat si informace.

Asociace EVHA stála mimo jiné také u tvorby evropské normy EN 15 780, která se zabývá kontrolou a čistotou vzduchotechnických systémů (tato norma je také implementována jako česká ČSN). V současné době probíhá její aktualizace a rozšíření o odsávání z kuchyní a digestoří v restauracích nebo nákupních centrech.

Kromě členství chceme v letošním roce vyškolit několik našich techniků v kurzu „EVHA Grease Hygiene Technician“. Tento kurz probíhá ve Velké Británii a výsledkem dvoudenního školení je certifikát s osvědčením, že absolvent zná a umí aplikovat správné postupy práce, dodržovat bezpečnostní předpisy a provádět kvalitní službu v oblasti čištění tukových odtahů z restaurací nebo hotelů.

Mezinárodní komunita a zkušenosti jsou klíčovým faktorem při zlepšování našich služeb. Díky našim partnerům z Evropy, ale také z USA – kde je Alkion členem asociace NADCA – jsme dlouhodobě v kontaktu s novými technologiemi, novou legislativou ale i příklady dobré i špatné praxe ve světě. To nás posouvá dál a umožňuje nabízet ty nejlepší služby na českém trhu. Těší nás také, že i naše zařízení a poznatky oceňují partneři v zahraničí.

Mohlo by vás také zajímat