Alkion byl hostem prestižní konference

Autor: Michal Sobotka
Alkion byl hostem prestižní konference

Dva dny, 28 témat a nespočet nejmodernějších poznatků z oblasti vzduchotechniky – tak by se dala shrnout prestižní 25. pražská konference Klimatizace a větrání 2023 pod záštitou Společnosti pro techniku prostředí, na které jsme měli tu čest být hosty. Kromě profesionálně vykonávaných projektů totiž zároveň poukazujeme na důležitost periodického čištění vzduchotechnického potrubí a získávání novinek z oboru je tak pro nás více než nezbytné proto, abychom našim klientům mohli soustavně nabízet nejvyšší možný standard služeb.

Na tuto konferenci jsme se tak vydali s již zmíněným cílem poukázat na důležitost pravidelného čištění vzduchotechnických systémů, zejména vzhledem ke zvýšenému požárnímu riziku a možnosti vzniku syndromu nezdravých budov. Prezentace příspěvku na téma „Čištění vzduchotechniky v průmyslových a administrativních budovách“ se chopil náš obchodní ředitel Dalimil Petrilák, který hned v úvodu poukázal na skutečnost, že pravidelné čištění vzduchotechniky v administrativních budovách a průmyslových halách by mělo být zakomponováno do údržby těchto budov, neboť vzduchotechnika, o kterou není řádně pečováno, s sebou přináší vysoká, zdraví ohrožující rizika.

Otázku hygienického rizika v administrativních budovách jsme dále rozvinuli s poukázáním na hlavní faktory, které zvýšené nebezpečí plynoucí ze zanedbané údržby vzduchotechnického systému umocňují. Správná péče o vzduchotechniku je nesmírně důležitá hlavně z toho důvodu, že časem zde dochází k hromadění nečistot v podobě jemného prachu a kvůli stabilní teplotě a vlhkosti se pak z takto znečištěného potrubí stává ideální prostředí pro růst mikroorganismů, které jsou pro člověka zdraví ohrožující. Odborně lze tento stav označit jako syndrom nezdravých budov neboli Sick Building Syndrome (SBS). Tento fenomén začali vědci popisovat v 70. letech minulého století a jeho podrobným studiem došli k závěru, že pravidelná cirkulace kvalitního čistého vzduchu společně s periodickým čištěním vzduchotechnického systému jsou klíčové k eliminaci zdravotních problémů, jakými jsou například podráždění očí, nosu, krku nebo onemocnění dýchacích cest. Pro sledování stavu vzduchotechniky v administrativních budovách je v Evropské unii zavedená norma ČSN EN 15 780, která doporučené intervaly kontroly, inspekce a měření znečištění udává.

Účastníky konference jsme následně seznámili se zásadním tématem, co se požární bezpečnosti týče. Nečištěná vzduchotechnika v průmyslových halách s sebou totiž kromě energetických ztrát a zvýšených nákladů na provoz přináší extrémní požární riziko. Proaktivním přístupem z hlediska údržby VZT systému tak lze předejít situaci, kdy je potrubí téměř nebo zcela neprůchozí, v extrémním případu lze předejít i samotnému požáru. Průmyslové provozy, jakými jsou například svařovny nebo gumárny, vytváří velké množství hořlavého odpadu v podobě prachu a zplodin, které jsou právě pomocí vzduchotechniky z pracovišť odsávány – v kombinaci s prací s ohněm, horkými médii či hořlavými látkami nebo vedlejšího produkování jisker (např. ze svařoven) pak vzniká dokonalý recept na zahoření vzduchotechnického potrubí. Pravidelně čištěná vzduchotechnika tedy výrazně snižuje riziko vzniku požáru i samotného ohrožení osob na životech.

Nejen průmyslové haly, ale též restaurace (zvláště pak jejich kuchyně) jsou na požár velice náchylné. Během vaření se v potrubí hromadí velké množství tuku, které je nejen vysoce hořlavé, vysoká teplota vznícených nečistot navíc tvoří extrémně nebezpečný koktejl. Obecně platným řešením bezpečnosti VZT odtahového potrubí z kuchyně by tedy byly:

  • Periodická inspekce a revize potrubí vzduchotechniky od digestoří minimálně 1x ročně
  • Pravidelné čištění systému vzduchotechniky
  • Instalace vodotěsného potrubí, které lze čistit mnohem jednodušeji a rychleji než v ČR běžné flexibilní potrubí, případně potrubí, které není odolné korozi a nedisponuje dostatečnou těsností

V souvislosti s bezpečností VZT systémů v kuchyních jsme na konferenci poukázali též na problematiku legislativy. V České republice totiž není zavedena norma, která by pravidelnost kontrol a čištění řešila, nicméně profesionálové se v této oblasti řídí britskou normou TR19, která udává, jaké VZT prvky by pro odtah výparů z kuchyně měly být použity, v jakých místech a po jakých vzdálenostech je potřeba vytvářet přístupové body (tj. revizní otvory) a v závislosti na vytížení kuchyně pak doporučuje samotné intervaly pro čištění odtahového potrubí. Další komplikací je řešení pojistných událostí – pokud o systém vzduchotechniky nebylo řádně a prokazatelně postaráno, pojišťovny v takovém případě škody vzniklé zanedbanou údržbou odmítají hradit.

Naši technologii pro efektivní čištění vzduchotechniky jsme účastníkům konference STP též rádi vysvětlili – prostor se tedy našel pro prezentaci tryskání suchým ledem, speciálních rotačních kartáčů, aplikace dezinfekce či odtahu samotných nečistot (více o těchto metodách se můžete dočíst v našem předchozím článku).  Nicméně, k zajištění profesionálního průběhu zakázky je odborné proškolení zaměstnanců (př. výškové práce, práce ve visu apod.) ve spojení se správným bezpečnostním postupem neméně důležité.

V závěru naší prezentace došlo na Aeroseal – představení velice zajímavé technologie v podobě speciální pryskyřice, která zevnitř zatěsňuje VZT potrubí. Díky tomu, že Aeroseal dokáže zatěsnit potrubí až na třídu C/D, dochází k významným úsporám na elektrické energii, snížení prašnosti, zvýšení efektivity VZT systému a snížení rizik šíření nežádoucích bakterií a dalších mikroorganismů.

Závěrem lze tedy říci, že ve spojení s hladkým a bezpečným průběhem zakázek, profesionálními oborovými certifikacemi a špičkovým poradenstvím se Alkion řadí mezi vedoucí firmy v oboru, a to jak na české, tak i na mezinárodní půdě. Díky této konferenci jsme navíc poznali mnoho zajímavých nových tváří, se kterými byla radost si cenné zkušenosti z oboru vyměňovat.

Pojďte do toho s námi, kontaktujte nás a rádi se postaráme i o Váš projekt na klíč!

Mohlo by vás také zajímat