Systémové řešení pro čištění odtahů od NC strojů

případová studie

Pro našeho německého zákazníka jsme připravili speciální řešení čištění odtahového potrubí od linek obráběcích NC strojů. Jedná se o extrémně znečištěné kruhové rozvody potrubí o různých průměrech od 100 mm až po 1000 mm. Síla plechu, z kterého je potrubí vyrobeno, je 3 mm. Důležitým faktorem byla nutnost opatrné práce nad otevřenými stroji

Čištění jsme provedli kombinací několika metod včetně speciálně vyrobených rotačních kartáčů (vlastní výroba Alkion service) a částečně mechanického čištění. Jako klíčová součást procesu čištění se ukázal systém odtahování nečistot z potrubí dmychadlem.

Dmychadlo bylo vyrobeno na klíč pro Alkion service a vyznačuje se vytvořením vysokého podtlaku až -80 kPa. K dmychadlu naše konstruktéři spočítali a vyrobili cyklon pro odlučování těžkých nečistot a filtrační box pro filtraci jemných nečistot. Během jednoho víkendu čištění bylo odstraněno až 2,5 tuny materiálu na 70 metrech čištěného potrubí.

Znečištění tvoří emulzní odpary v kombinaci s drobnými kovovými částicemi a olejovými sedimenty, které dohromady tvoří mazlavou těžkou hmotu.
Připravili jsme pro zákazníka řešení na míru, které se ukázalo jako velice efektivní a rychlé. U menších průměrů potrubí jsme přístup řešili rozmontováním kolen, která se čistila zvlášť. Pro větší průměry potrubí vyrobili naši konstruktéři speciální revizní otvory s vysokou těsností dle našich plánů. Instalace probíhá bez svařování, broušení tak, aby byla zajištěna požární bezpečnost.


Čisté potrubí znamená výrazné snížení požárního rizika, zvýšení účinnosti odtahového systému a také úsporu elektrické energie přibližně 30%.

Speciální revizní dvířka na vysokotlaké potrubí.

Porovnání čistoty před a po čištění.