Reference

Zákazníci

US Navy

Provedli jsme kompletní čištění vzduchotechniky ve všech prostorách vlajkové lodi 6. flotily - USS Mount Whitney při suchém doku v Chorvatsku v letech 2011 a 2015. Jednalo se o cca 10km potrubí. Čištění probíhalo současně s řadou dalších činností (na lodi pracovalo cca 700 techniků), což kladlo vysoké nároky na komunikaci a koordinaci prací.

Eberspächer

Poskytli jsme zákazníkovi unikátní službu čištění odtahového potrubí od svařovacích stolů a robotů bez odstávky výroby. Zastaveno bylo vždy pouze pracoviště, od kterého jsme potrubí právě čistili.

AIDA Cruises

Vyčistili jsme odtahy z koupelen, chodeb a veřejných prostor na zaoceánských výletních lodích AIDA Sol a AIDA Cara. Práce probíhali během suchého doku v Německu během 6-7 dní na jednu loď.

Nemak

Čištění průmyslových odtahů, tryskání digestoří a technologií suchým ledem. V Nemaku realizujeme část čištění během letních odstávek, část čištění jsme však schopni ve spolupráci se zákazníkem provádět během provozu, bez nutnosti zastavovat výrobu. 

Pracujeme v několika týmech, vzhledem k malému časovému prostoru máme na místě v době zakázky kolem 10 pracovníků, několik vysokozdvižných plošin a několik strojů na tryskání suchým ledem v kombinaci s našimi roboty pro čištění potrubí a rotačními kartáči.

Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze

Vzhledem k hodnotám biologických stěrů a měření bylo nutné během krátké doby vyčistit kompletní VZT systém na lůžkovém oddělení včetně následné dezinfekce. 

Mandarin Oriental Hotel Prague

Pro tento luxusní hotel poskytujeme každý rok službu čištění odtahu z prádelny i z kuchyně, která je i během čištění částečně v provozu.

Palladium

Pro toto nákupní centrum v centru Prahy čistíme dvakrát ročně tukové odtahové potrubí z Food courtu a dalších prostor. Provádíme po dohodě se správcem také kontroly dalších VZT systémů tak, aby byla dodržena prevence proti zahoření.

Continental Barum

V závodě Barum v Otrokovicích provádíme o každé odstávce čištění technologií suchým ledem a také čištění odtahových potrubí od technologií, především na válcovně.

V čistých prostorech v areálu firmy Zentiva v Praze čistíme každoročně citlivé technologie. Jedná se o poměrně náročnou činnost právě kvůli vysokým požadavkům na hygienu.

Sheraton

Poskytujeme pravidelnou údržbu odtahového potrubí z hotelové kuchyně.

TDDK

U tohoto zákazníka nedaleko Drážďan provádíme pravidelně čištění odtahů olejové emulze od NC strojů. 

Pro tento případ jsem konstruovali speciální vysokotlaká revizní dvířka do silnostěnných centrálních odtahů.

Toyoda Gosei

Pro firmu Toyoda Gosei v Klášterci nad Ohří zajišťujeme komplexní služby od strojů na tryskání suchým ledem přes dodávky suchého ledu až po čištění kompletního VZT potrubí v halách.

Čištění probíhá částečně za provozu kombinací našich technologií tryskání suchým ledem i hydraulických kartáčů.

Případové studie